BSM Handbook ver.1

Webinar 1, 2 and workshop Jun 2023

BSM Handbook ver.1

Buku online flip akan diberikan. Anda dapat rujuk buku online ini pd bila-bila melalui handphone dan komputer.  Kalau anda berminat mendapatkan hardcopy, kami sedia membantu juga dengan harga yang lebih rendah dari pasaran. 

  1. Webinar dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu, 
    Webinar 1: tertumpu pada teori kesalahan umum
  2. Webinar 2: teori kesalahan warna
  3. Selepas 2 webinar di atas, perbincangan dengan ara workshop. Cara apply teori-teori tersebut.
Betta Standard of Malaysia

Sign up to receive awesome content in your inbox, every month.

Leave a Comment

Shopping Cart